Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Werkplekonderzoek en training.

Een groot deel van uw leven speelt zich af op het werk. Een goed ingestelde werkplek en het juist omgaan met uw werkplek kan veel klachten doen voorkomen en verminderen. Wij zijn specialist in het analyseren en instellen van werkplekken. Daarnaast geven wij trainingen hoe u op een verantwoorde manier omgaat met uw werkplek, het zogenaamde " aanpassen van het werkgedrag". 

Tevens kunnen wij ondersteunen bij reïntegratie op de werkvloer nadat u zich ziekgemeld heeft.

We helpen u ook graag met het optimaal inrichten van uw werkplek thuis.

Wij overleggen graag met u en uw werkgever wat de mogelijkheden zijn!